RAZPIS ZA PRODUCENTA 30. PRIMORSKEGA POLETNEGA FESTIVALA

ppf


Na osnovi statuta in delovnega načrta za leto 2023 Društvo Primorski poletni festival razpisuje delo producenta za 30. Primorski poletni festival.


Naloge: 

  • sodelovanje pri načrtovanju sezone 2023
  • nadzor finančne in tehnične plati celotnega projekta in usklajevanje s prihodki
  • sodelovanje pri izbiri sodelavcev
  • sodelovanje pri izbiri prizorišč
  • stiki z ustvarjalci in drugimi producenti, ki sodelujejo v projektu.
  • skrb za promocijo
  • druge naloge v dogovoru s predsednico Društva Primorski poletni festival. 

 Pogoji:

Kandidati morajo imeti najmanj visoko izobrazbo (sedma stopnja). Od njih pričakujemo poznavanje posebnosti izbranega področja delovanja, izkušnje na področju uprizoritvenih umetnosti, ustrezne reference, poznavanje okolja.


Kandidati naj vloge z ustreznimi dokazili v zaprti kuverti in z oznako »prijava na razpis« pošljejo do 20. 3. 2023 na naslov Društvo Primorski poletni festival, Kampel 1 k, 6000 Koper.

Priložijo naj naslednja dokazila: življenjepis, dokazilo o izobrazbi, o znanju vsaj enega tujega jezika na višji stopnji ter reference na področju uprizoritvenih umetnosti.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v desetih dneh po zaključenem razpisu.


Društvo Primorski poletni festival