ZDRAVJE PO-TEM
Organizatorja: Znanstvenoraziskovalno središče (ZRS) Koper in Gledališče Koper


Gostje:mag. Vesna Kerstin Petrič, prof. dr. Borut Štrukelj, prof. dr. Mojca Ramšak, prof. dr. Boštjan Šimunič
Dogodek bo povezoval prof. dr. Rado Pišot, ZRS Koper


Zdravje je ena najpomembnejših človekovih vrednot. Ni le odsotnost bolezni, temveč predstavlja celovito ravnovesje v interakciji s socialnim in fizičnim okoljem. Časi kriz, vojn in epidemij so vedno puščali posledice na zdravju prebivalstva, običajno pa tudi številne zaobljube, ki naj bi v času okrevanja in prenove prinesle nove realnosti. Ali smo se tudi v času epidemije COVID-19 kaj naučili. Ali
bomo zmogli preseči nižje interese in stopiti korak naprej v sistemski krepitvi zdravja državljanov Slovenije, v sistemski preventivi, ozaveščanju o zdravem in kakovostnem življenju.
O zdravju bomo spregovorili z zornega kota različnih strok, disciplin in področij, ki se z zdravjem ukvarjajo in mu skušajo doprinašati, temelječ na znanstveni in strokovni podlagi.


Vstop je prost.

Datum: 21 jul 2021, 19:00