Pri pripravi simpozija je Univerzo vodila želja ne le dodatno osvetliti vlogo Črtomirja kot literarnega junaka in postavitve v »klasične« zgodovinske, filozofske in družbene kontekste, temveč širiti pogled v manj znane kontekste z rušenjem ustaljenih mitov in pogledov. Prispevki simpozija kažejo, da je Prešernova pesnitev neizčrpna tema, pomembna tudi v današnjem času sprememb globalizacijskih procesov in nacionalnih tem, saj je epidemija, ki nam še vedno kroji življenje, ta vprašanja zgolj na videz postavila v ozadje. Ne preseneča, da še trideset let po osamosvojitvi figura Črtomirja pooseblja nacionalni mit – še vedno sproža debato o aktivnem ali pasivnem junaku/narodu, ki na koncu propade. Vendar se lahko pokaže tudi v bolj pozitivni luči, kar bo pokazal prispevek Inštituta Andrej Marušič, ki Črtomirja osvetljuje s psihološke plati in njegov položaj pokaže kot sredstvo za preprečevanje samomora. Spremljajoči video Fakultete za zdravstvene vede pa Črtomirja prikazuje v aktivistični preinterpretaciji in ga postavi v povsem drugačno, telesno vlogo.

 

Datum: 24 jun 2021, 10:00