Dramo V agoniji, drugo iz cikla o Glembajevih, je eden od največjih hrvaških književnikov 20. stoletja Miroslav Krleža napisal leta 1928. V njej se izrišejo usodni dogodki pripadnikov nekoč privilegiranega aristokratskega razreda. Besedilo Gre za odlično dramsko predlogo, ki s svojo časovno distanco predstavlja vzporednice s sedanjim časom in našim prostorom. Sto let po Krleževem pisanju smo se znašli v podobnem precepu in okoliščinah, ki jih pred nekaj leti nihče ne bi mogel niti predvideti. Družbene strukture se spreminjajo in prilagajajo, podobno kot so se pred stotimi leti, le razlogi za to so drugačni. Izhodiščna eksistencialna vprašanja pa ostajajo. Ko se vprašanje obstoja zaleti v nepredvidene in katastrofalne okoliščine, težje mislimo na drugega. Vznikne egoizem in reševanje lastnega življenja. Nekoč premožnim posameznikom v drami ostaja le še navidezna fasada preskrbljenosti in brezbrižnosti. Življenje, ki so ga poznali, se razblini. V trenutku, ko najbolj potrebujejo iskreno bližino drugega, ugotovijo, da je tudi ta le navidezna. Brez empatije in sočutja se odnosi le še razgrajujejo. 

Igrajo Polona Juh, Saša Tabaković in Boris Mihalj.

Nakup vstopnic ↪

Datum: 02 jul 2023, 18:00