Organizatorja: ZRS Koper in Gledališče Koper

Gost: akad. prof. dr. Jože Pirjevec, ZRS Koper
Povezovalec:prof. dr.  Egon Pelikan, ZRS Koper

Tematika upora proti okupatorju v času druge svetovne vojne je v zavesti javnosti še vedno prisotna, še vedno je tudi vzrok za idejne, ideološke in politične spore in delitve v Sloveniji in Evropi. Dogajanje, v katerem je sodelovalo veliko različnih etnij, odpor pa je potekal na številnih in raznolikih vojaških prizoriščih v geografsko zelo različnih pokrajinah, v vrvežu nasprotujočih si ideologij, političnih skupin in vojaških taborov, avtor znanstvene monografije Partizani bralcu podaja na objektiven, prijazen pripoveden način, ki vsebinsko temelji na številnih dokumentih in bibliografiji, kar daje delu hkrati izjemno znanstveno-raziskovalno razsežnost. Jože Pirjevec se tudi osebno čuti zavezan partizanskemu gibanju, saj meni, da gre za eno osrednjih dogajanj v zgodovini slovenskega naroda, ki je usodno odločalo o njegovi bodočnosti in obstoju.
O nastanku knjige in ključnih poudarkih posameznih poglavij se bo z akad. dr. Pirjevcem pogovarjal njegov dolgoletni sodelavec in predstojnik Inštituta za zgodovinske študije ZRS Koper, prof. dr. Egon Pelikan.

Datum: 26 avg 2020, 19:00